Km 3532/15 - termin licytacji: 31 sierpnia 2018 r.

Km 2022/16 - termin licytacji: 30 sierpnia 2018 r.

Kmp 20/03 - termin licytacji: 27 lipca 2018 r.