Km 818/16 - termin licytacji: 26 października 2017 r.

Km 349/15 - termin licytacji: 20 października 2017 r.

Kmp 92/15 - termin licytacji: 6 października 2017 r.

Km 2211/16 - termin licytacji: 6 października 2017 r.

Km 1829/14 - termin licytacji: 10 października 2017 r.