Km 1550/17 - termin licytacji: 21 lutego 2017 r.

Km 595/17 - termin licytacji: 14 lutego 2017 r.

Km 601/17 - termin licytacji: 13 lutego 2018 r.

Km 737/16 - termin licytacji: 6 lutego 2018 r.

Km 1543/13 - termin licytacji: 9 lutego 2018 r.