Wykaz miejscowości w Gminie Burzenin

- Antonin
- Będków
- Biadaczew
- Brzeźnica
- Burzenin
- Zarzecze
- Zamłynie
- Sambórz
- Grabówka
- Kolonia
- Stara Wieś
- Gronów
- Rokitowiec
- Jarocice
- Waszkowskie
- Kamilew
- Kamionka
- Podbiesiec
- Ligota
- Majaczewice
- Kołek
- Łęg
- Podwórze
- Zarośle
- Niechmirów
- Lewa Kolonia
- Łysa Góra
- Radunek
- Nieczuj
- Prażmów
- Działy
- Redzeń I
- Redzeń II
- Ręszew
- Sęk
- Strumiany
- Strzałki
- Szczawno
- Świerki
- Tyczyn
- Kresy
- Witów
- Kopanina
- Sambórz
- Wola Będkowska
- Brzezina
- Wola Szczawieńska
- Wola Grabowska
- Wola Majaczewicka
- Wolnica Niechmirowska
- Nędzarzew
- Grabowska